Chào mừng đến với VIENC!

Ngày 9/2, tại TPHCM, Câu lạc bộ (CLB) Kết nối doanh nhân Việt Nam-Quốc Tế (gọi tắt là VIENC) ra mắt với kỳ vọng doanh nhân trong và ngoài nước kết nối và hỗ trợ lẫn nhau vượt khó khăn. VIENC là CLB doanh nhân được hình thành với sứ mệnh kết nối doanh nhân Việt Nam và quốc tế, bao gồm cộng đồng doanh nhân người Việt Nam tại nước ngoài, cộng đồng doanh nhân người nước ngoài tại Việt Nam cũng như tại nhiều nước, nhằm chia sẻ cơ hội kinh doanh, hợp tác cùng phát triển trước bối cảnh hoạt động kết nối giao thương Việt Nam-quốc tế gặp nhiều khó khăn và thách thức kéo dài từ năm 2020 đến nay.

Ông Đinh Vĩnh Cường, Chủ tịch CLB VIENC chia sẻ: “Đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ ngành hàng kinh doanh nói chung, đặc biệt, gây ra vô vàn khó khăn cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp SME trên cả nước. Do vậy việc ra mắt CLB VIENC là bước đi phù hợp với thực tiễn để tất cả doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước có nơi kết nối và hỗ trợ lẫn nhau một cách thực tiễn nhất trong lúc khó khăn”.

Tại sự kiện, PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đã trình bày về bức tranh vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022, từ đó chỉ ra những cơ hội cũng như thách thức để cộng đồng doanh nghiệp có thể vững tâm chuẩn bị. Những tín hiệu sáng được ông Trần Đình Thiên nêu ra như: Xu hướng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh, Việt Nam đã vượt qua giai đoạn “đỉnh dịch” nhờ chiến dịch phủ xanh vaccine “thần tốc”, các chính sách hỗ trợ kịp thời của Nhà nước trong cải cách và gia tăng đầu tư công… sẽ hứa hẹn nhiều hy vọng trong năm 2022.

Chào mừng đến với VIENC!

Ngày 9/2, tại TPHCM, Câu lạc bộ (CLB) Kết nối doanh nhân Việt Nam-Quốc Tế (gọi tắt là VIENC) ra mắt với kỳ vọng doanh nhân trong và ngoài nước kết nối và hỗ trợ lẫn nhau vượt khó khăn. VIENC là CLB doanh nhân được hình thành với sứ mệnh kết nối doanh nhân Việt Nam và quốc tế, bao gồm cộng đồng doanh nhân người Việt Nam tại nước ngoài, cộng đồng doanh nhân người nước ngoài tại Việt Nam cũng như tại nhiều nước, nhằm chia sẻ cơ hội kinh doanh, hợp tác cùng phát triển trước bối cảnh hoạt động kết nối giao thương Việt Nam-quốc tế gặp nhiều khó khăn và thách thức kéo dài từ năm 2020 đến nay. Ông Đinh Vĩnh Cường, Chủ tịch CLB VIENC chia sẻ: “Đại dịch đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ ngành hàng kinh doanh nói chung, đặc biệt, gây ra vô vàn khó khăn cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp SME trên cả nước. Do vậy việc ra mắt CLB VIENC là bước đi phù hợp với thực tiễn để tất cả doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước có nơi kết nối và hỗ trợ lẫn nhau một cách thực tiễn nhất trong lúc khó khăn”.

Tại sự kiện, PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đã trình bày về bức tranh vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022, từ đó chỉ ra những cơ hội cũng như thách thức để cộng đồng doanh nghiệp có thể vững tâm chuẩn bị. Những tín hiệu sáng được ông Trần Đình Thiên nêu ra như: Xu hướng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh, Việt Nam đã vượt qua giai đoạn “đỉnh dịch” nhờ chiến dịch phủ xanh vaccine “thần tốc”, các chính sách hỗ trợ kịp thời của Nhà nước trong cải cách và gia tăng đầu tư công… sẽ hứa hẹn nhiều hy vọng trong năm 2022.

CLB Kết nối Doanh nhân Việt Nam - Quốc Tế VIENC ra đời với sứ mệnh:

KẾT NỐI

Kết nối chất lượng các Doanh nghiệp và Doanh chủ trong và ngoài nước.

CHIA SẺ

Chia sẻ cơ hội kinh doanh / hợp tác / đầu tư.

NÂNG TẦM

Nâng cao năng lực quản trị cho Doanh nghiệp, Nâng cao phong cách sống.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Đóng góp cho Cộng đồng bằng các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, trẻ em khuyết tật
To The Top
To The Top

Đối tác liên kết của chúng tôi