CLB Kết Nối Doanh Nhân Việt Nam và Quốc tế ( VIENC ) chính thức hợp tác với Phòng Công Nghiệp Thương Mại Á Phi – Ghana

Ngày 11-5, CLB Kết Nối Doanh Nhân Việt Nam và Quốc tế ( VIENC ) chính thức hợp tác với Phòng Công Nghiệp Thương Mại Á Phí – Ghana trong thoả thuận chiến lược giữa hai tổ chức.

Sự hợp tác này mở lối cho các doanh nghiệp thành viên của VIENC tìm hiểu cơ hội kinh doanh,hợp tác, xuất nhập khẩu với thị trường nhiều tiềm năng như Cộng Hoà Ghana ( Tây Phi ).

About the Author

Leave a Reply

*