LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC GIỮA TRƯỜNG QUỐC TẾ MỸ VIỆT NAM (AISVN) VÀ CLB KẾT NỐI DOANH NHÂN VIỆT NAM – QUỐC TẾ (VIENC)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2022 – Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) và CLB Kết nối Doanh nhân Việt Nam – Quốc tế (VIENC) chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng nhau phát triển “Hệ sinh thái cung ứng giáo dục chuẩn IB quốc tế, đậm bản sắc Việt Nam” Trong...