SỰ KIỆN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, GỌI VỐN TỪ NƯỚC NGOÀI

 Hot Hot Hot – Sự kiện XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, GỌI VỐN TỪ NƯỚC NGOÀI. • Doanh nghiệp của bạn có CẦN VỐN để mở rộng hoạt động kinh doanh ?• Bạn đang có Dự án tuyệt vời nhưng lại CHƯA CÓ Nhà đầu tư thiên thần ?• Bạn có kế hoạch gọi vốn bằng việc IPO Công ty của mình ? Hiện nay...