Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) hợp tác cùng Decathlon để cải thiện hoạt động môi trường của chuỗi cung ứng dệt may ở Việt Nam.

Hai bên cam kết sẽ hợp tác để cải thiện hiệu suất môi trường tại chuỗi cung ứng dệt may tại Việt Nam thông qua hai dự án. 2 dự án được ký kết là Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển thị trường năng lượng sinh học bền vững ở Việt Nam (BEM) và Thúc đẩy phát triển bền vững...