Business Day: Hội thảo/trưng bày hàng hoá cho các doanh nghiệp hàng đầu kết hợp với VIENC và PHI Group tổ chức.

Business Day: Hội thảo/trưng bày hàng hoá cho các doanh nghiệp hàng đầu kết hợp với VIENC và PHI Group tổ chức.

bởi
338 338 people viewed this event.
Miễn phí

Đặt vé ngay

Để đăng ký cho sự kiện này, hãy truy cập đường dẫn sau: https://www.vienc.org/datve/ →

 

Date And Time

2022-05-28 to
2022-05-28
 

Địa điểm

Sự kiện trực tuyến
 

Các loại sự kiện

Share With Friends

About the Author