Night event MCV x VIENC: Đêm giao lưu Doanh nhân x Trí thức x Nghệ sỹ

Night event MCV x VIENC: Đêm giao lưu Doanh nhân x Trí thức x Nghệ sỹ

bởi
272 272 people viewed this event.

Các nghệ sĩ

NS Quyền Linh
NS Quốc Thuận
MC Nguyễn Hữu Thái Hòa

Để đăng ký cho sự kiện này, hãy truy cập đường dẫn sau:

 

Date And Time

2022-06-11
2023-09-26
 

Địa điểm

Share With Friends

About the Author